Crna Gora Taxi: FAQ

Crna Gora Taxi: FAQ
Za vozač

Glavni video

Kako poslati lokaciju uživo
Kako pronaći putnika?
Otvorite bota
Pritisnite Meni
Pritisnite Restart
1
2
Izaberite jezik i valutu
Izaberite režim "Vozač"
Unesite broj automobila
Pritisnite dugme sa brojem vašeg automobila ako je broj automobila već unet ranije
Pošaljite live-lokaciju
Pritisnite kopču ➡️ Geopozicija ➡️
Prijenos geopozicije ➡️ 8 sati
3
4
5
6
7
Tarifa: kako se formira cena
Crna Gora Taxi: FAQ
Za putnika
Osnovni video
Pokušati
Kontaktirajte nas
global.taxibot@gmail.com
Made on
Tilda